Enteral matningspump

Enteral matningspump

  • Enteral matningspump

    Enteral matningspump

    Välj kontinuerligt eller intermittent infusionsläge, infusionsläget för patienter med olika gastrointestinala funktioner som kommer att hjälpa patienter att utföra näringsmatning så snart som möjligt
    Skärmavstängningsfunktion under drift, nattdrift påverkar inte patientens vila;körlampan och larmlampan indikerar pumpens driftstatus när skärmen är avstängd
    Lägg till teknikläge, utför hastighetskorrigering, nyckeltest, kontrollera löpande logg, larmkod