Anti-reflux dräneringspåse

Anti-reflux dräneringspåse

  • Anti-reflux dräneringspåse

    Anti-reflux dräneringspåse

    Produktdetalj Egenskaper Design för hängrep √ Lätt att fixa dräneringspåsen Gränslägesbrytare √ Kan styra vätskorna Spiralpagodanslutning √ Lämplig för olika specifikationer av kateteromvandlarkontakt (tillval) √ Kan anslutas till ett tunnare rör Produktkod Specifikation Material Kapacitet DB- 0105 500ml PVC 500ml DB-0115 1500ml PVC 1500ml DB-0120 2000ml PVC 2000ml